ABP-BVP – Lid van UNIZO

Na een aanzienlijk traject, sollicitatie en persoonlijke voorstelling; werd de ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) aanvaard als lid van UNIZO  – Federatie Vrije Beroepen.

Zoals UNIZO zelf voorstelt, zullen zij begin september contact met de ABP-BVP opnemen om de associatieovereenkomst te tekenen. Ik citeer Gert Peeters – coördinator sectoren UNIZO-FVB: ‘Beste Philippe, ik stel voor dat we begin september opnieuw contact nemen om dit praktisch af te handelen (ondertekening met foto en persbericht, enz..).’

Wie een vorige post gemist heeft m.b.t. het belang van deze associatie met UNIZO-FVB, kan zich hier nog even ‘updaten’.


Ik kom graag terug op jullie vraag om aan te sluiten bij de Federatie Vrije Beroepen met onder andere de interesse om te participeren in onze werking voor de zelfstandige zorgverstrekkers.

Dit overleg van zelfstandige zorgverstrekkers groeide de laatste jaren uit tot een vaste waarde en gesprekspartner van andere stakeholders in de zorg, administraties en politiek. Zowel op Vlaams als Federaal niveau beweegt er veel en bekijken we samen met dit overleg hoe we ons daar best in profileren en hoe we nog verder kunnen professionaliseren. Om die reden zijn we een visie oefening opgestart rond dit overleg. Deze oefening gaat echter ruimer dan enkel dit overleg. Bedoeling is om onze huidige vergaderstructuur, werking en vertegenwoordiging tegen de lamp te houden en dit in te bedden in een grotere ‘zorgwerking’ rond UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, mét evenwel behoud van de elementen van het vrije beroep voor zorgverstrekkers.

Deze oefening wordt de komende maanden nog verder gezet en zal normaal afgerond worden einde van dit jaar. Maar dit mag geen rem zijn om jullie organisatie een werking aan te bieden vanuit de interprofessionele koepel van UNIZO.

Om deze redenen zou ons voorstel dan ook zijn dat jullie vanaf juli aansluiten bij UNIZO, met het oog op jullie inbedding in het grotere zorgverhaal van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen. Op deze manier krijgen jullie reeds dienstverlening vanuit dit grotere huis. We informeren jullie sowieso over wat er beweegt binnen ons zorgoverleg.

 

Ph. Vrancken