ABP-BVP vergadering

Op 5/05 nam Philippe deel aan de Annual General Meeting van de Belgische Vereniging Psychotherapie te Brussel. De strategie werd besproken met betrekking tot onze positionering binnen de, op te richten, Federale Raad.