Abraham Maslow Prijs 2017

Op zaterdag 22 april 2017 houdt de A.I.H.P. vzw, naar jaarlijkse gewoonte, haar symposium te Gent.

Het symposium gaat steeds gepaard met de uitreiking van de Abraham Maslow Prijs, uitgereikt aan iemand die bijzondere verdiensten heeft geleverd ten aanzien van de psychotherapie in Vlaanderen en als officiële blijk van erkentelijkheid.

De AIHP ereleden, dr. Nand Cuvelier, em. prof. Leni Verhofstadt-Denève, em. prof. dr. Alfons Vansteenwegen, en em. prof. dr. Manu Keirse droegen unaniem prof. Mia Leijssen voor. Mia Leijssen is klinisch psycholoog en hoogleraar aan de KU Leuven en academische verantwoordelijke van de Opleiding Counseling en Coaching in existentieel welzijn.

De belangrijkste boeken die zij heeft gepubliceerd, zijn: Gids Gesprekstherapie (De Tijdstroom, 1995); Gids Beroepsethiek (Acco, 2005); Tijd voor de ziel (Lannoo, 2007). Leven vanuit liefde. Een pad naar existentieel welzijn. (Lannoo, 2013).

De AIHP is zeer vereerd met de aanwezigheid van prof. Leijssen en zal het niet nalaten u binnenkort verder te berichten aangaande het symposium 2017.

 

Maslow 2
Abraham Maslow (1908-1970)

 

Philippe Vrancken