Acties gepland vanuit de ABP-BVP en Europa

De ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) blijft zich, in zeer nauwe samenwerking, en in veelvuldig overleg met de EAP (European Association Psychotherapy), sterk engageren in de strijd ter erkenning van de psychotherapie in België en in de verdediging van de belangen van alle psychotherapeutische veldwerkers en opleidingscentra. Dit, zowel op Belgisch – als Europees niveau. Een overzicht van enkel van de acties:

  • actieve participatie met ESCO, met betrekking tot de Europese Classificatie van Vaardigheden en Competenties van Psychotherapeuten
  • overleg met CEPLIS, de European Council of the Liberal Professions
  • in oktober 2017 zullen de Europese vergaderingen van de EAP plaatsvinden te Brussel (i.p.v. de geplande UK), samengaand met parallel-meetings met MEP’s (Ministers of the European Parliament)
  • voorbereidende juridische stappen ten aanzien van de Raad van State
  • verder actief overleg met beroepsverenigingen en belangenorganisaties binnen het psychotherapeutische werkveld

Wij rekenen ook op uw steun.

Philippe Vrancken