AIHP Aanwezig op World Congres Psychotherapy te Parijs

De AIHP was aanwezig op het 8ste World Congres Psychotherapy (24-28/07) te Parijs, initiatief van de World Council Psychotherapy en georganiseerd door de  Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse in de prachtige gebouwen van de UNESCO.

De AIHP had er de eer een presentatie te mogen voorzien met als titel The Balance Between ‘Belonging-Live’ and ‘Autonomy-Love’ of, voor de insiders, de vectoriële voorstelling van elk menselijk gedrag (ook het pathologische), zoals gedoceerd in onze opleiding Postgraduaat in de Integratieve, Humanistisch-Experiëntiële Psychotherapie.

Onze visie werd, vanuit verschillende modaliteiten, zeer goed onthaald bij het publiek, in het bijzonder bij onze Franse, Zwitserse en Libanese collega’s.

De Integratieve Psychotherapie opleiding te Casablanca, Marokko: Institut Marocain de Psychothérapie Intégrative sprak ons, vanuit hun belangstelling, aan voor een uitwisseling van docenten en studenten.

Dank aan de WCP (Alfred Pritz), FF2P (Pierre Canouï) en de European Association for Psychotherapy voor de mogelijkheden om onze academie, op de Europese kaart te plaatsen.

 

Ph. Vrancken