AIHP – opening academiejaar 2016-2017

AIHP – opening academiejaar 2016-2017

Op zaterdag 08/10/2016 laatstleden, hield de AIHP haar opening van academiejaar 2016-2017. Hiermee werd meteen het 38-ste academiejaar ingezet, met ongeveer 370 deelnemers.

Naast een lezing (voorstelling) van TEJO (Therapeuten voor Jongeren), stelde het VVGG hun Tool voor Uitkomstenmeting voor.

Nadien werd overgegaan tot de jaarlijkse graduaatsceremonie met de uitreiking van respectievelijk, de getuigschriften, diploma’s en Europese certificaten. De voormiddag werd afgesloten met een receptie waar studenten van de verschillende AIHP vestigingsplaatsen (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen) met mekaar konden kennismaken.

Onderstaande links geven u, via Dropbox, toegang tot alle info van deze opening:

TUM – Tool voor Uitkomstenmeting

De AIHP heeft een samenwerkingsovereenkomst met de VVGG (op hun beurt in samenwerking met de KU-Leuven), om de TUM te gaan toepassen in de klinische psychotherapeutische praktijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal de overheid in de (nabije) toekomst uitkomstenmeting opleggen, zoals in Nederland al jarenlang van toepassing is.

Indien ook u, via de AIHP, aan de slag wilt gaan met de TUM, volstaat het u aan te melden via philippe@psycon.be

  • u ontvangt dan een Login ID, een Password en 10 credits
  • met één credit kunt u één patiënt onbeperkt meten (10 credits staan dus voor 10 patiënten onbeperkt meten)
  • via de site van de TUM kan je in de software om de resultaten (anoniem) in te geven
  • u krijgt mooie visuele resultaten, die u, met uw patiënten, kunt bespreken tijdens de therapie

De AIHP betaalde aan de VVGG (voor de ontwikkeling van het instrument), 3 € per credit; de AIHP zal u dan ook, voor 10 credits, 30 € factureren.

 

Philippe Vrancken – directeur AIHP