ASS in DSM-IV en 5

In mei 2013 is een nieuwe versie van de DSM verschenen, namelijk de DSM-5 (met het Arabische cijfer 5 in plaats van het Romeinse cijfer 4). Hierin wordt een nieuwe beschrijving van autisme doorgevoerd wegens de onduidelijke grenzen tussen de verschillende subtypes uit DSM-IV. Vanuit het dimensioneel perspectief in de DSM-5 vallen de subcategorieën weg en wordt het begrip ‘autismespectrumstoornis’ nu officieel geïntroduceerd (Worley & Matson, 2011). Autisme valt in de DSM-5 onder de groep neurodevelopmental disorders.

Lees het artikel hier: ASS in DSM-IV en 5