BNVIP – hernieuwing lidmaatschap 2015

Lidmaatschap bij een beroepsvereniging is één van de criteria om in aanmerking te komen voor de betiteling van psychotherapeut, na de in voege stelling van de wet. Nu reeds is lidmaatschap bij een beroepsvereniging een voorwaarde om een erkenning te bekomen/behouden bij diverse ziekenfondsen, met het ook op terugbetaling van uw cliënten/patiënten.

Stel u dus in regel!

Individuele leden, aan de AIHP afgestudeerd, maken 80€ over op rek.nr. IBAN: BE46 9795 3697 5736 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding van uw naam, adres en geboortedatum.

Nieuwe leden, aan de AIHP afgestudeerd, mailen ons ook een kopie van hun vooropleiding, al dan niet richtingspecifiek, en hun AIHP-diploma, samen met de info die we bij uw profiel op onze site dienen op te nemen bv. ECP-houder, CM-erkenningsnummer, uw praktijkadres, uw website, een foto,…

Wie reeds betalend/volwaardig lid was, dient zijn 50 accreditatiepunten en een attest van een geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te bewijzen voor 15 januari; elektronisch ingescand in één pdf en doorgemaild naar philippe@bnvip.eu

Let op: stuur ons geen mails met individuele, losse documenten, noch een aangetekend schrijven met fotokopies; enkel één gemailde pdf.

Bij niet betaling tegen einde januari en na één herinnering, wordt uw opname in de BNVIP lijst geschrapt; de actuele ledenlijsten worden einde januari naar de betrokken instanties overgemaakt zoals mutualiteiten en overheidsinstanties. Een heropname in de lijst (na schorsing) gaat gepaard met administratief werk en dient te worden vergoed.

Na betaling, ontvangt u van de BNVIP een aansluitingsdocument voor dat jaar, dit document geldt tevens als betalingsdocument en een kopie ervan heb je nodig om uw aansluiting bij ziekenfondsen te verkrijgen.

———————————————————————————–

Aanvragen tot lidmaatschap vanuit een andere modaliteit: 80€ lidmaatschap, na goedkeuring door AC-accreditatiecommissie, plus op voorhand, een dossierkost van max. 250€. De kandidatuur wordt gescreend door minstens 1 lid van de Raad van Bestuur, gevolgd door een eindbespreking op de bestuursvergadering. De basiscriteria zijn: een gedegen opleiding en vooropleiding conform aan de Belgische wettekst en de Europese standaard, praktijkvoering, voldoende supervisie en intervisie; het onderschrijven van de deontologie, een individueel gesprek, kennis van – of intentie tot opdoen van kennis van het integratieve gedachtengoed.

Aanvragen doormailen naar voorzitter didier@bnvip.eu

———————————————————————————–

Bij een BNVIP ondersteuning van een individueel dossier voor de Federale Raad zal de dossierkost niet boven de 150€ liggen.

———————————————————————————–

Uw aansluiting bij de BNVIP betekent meteen uw aansluiting als lid bij de FPH – Fédération Belge de Psychothérapeutes Humanistes. De BNVIP draagt de lidmaatschapskost.

———————————————————————————–

Didier Vanhee – voorzitter BNVIP – www.bnvip.eu