BNVIP lidmaatschap – Uitzonderlijk Aanbod

Beste,

Het lidmaatschap bij de BNVIP vzw (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie) blijft voor psychotherapeuten een belangrijke troef. Tevens vereist de komende wettelijke erkenning het lidmaatschap bij een beroepsvereniging (cfr. wet psychotherapie Belgisch Staatsblad).

Lidmaatschap van de BNVIP vzw biedt u, onder meer, volgende faciliteiten:

 1. opname in de lijst van geregistreerde therapeuten op de website van de AIP vzw en BNVIP vzw, inclusief een link naar uw eigen website
 2. korting op de toegang bij de opening van het academiejaar van de AIP vzw en haar jaarlijks symposium
 3. korting op intervisies en supervisies, georganiseerd door de AIP vzw
 4. korting op bijscholingen of specialisaties georganiseerd door de AIP vzw
 5. lidmaatschap bij de BNVIP vzw is een voorwaarde tot toetreding bij de (unieke) beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AMMA
 6. lidmaatschap bij een beroepsvereniging is een voorwaarde tot aanvraag van een erkenningsnummer bij de Christelijke Mutualiteit
 7. toekenning van de, jaarlijks verplichte, accreditaties (worden geïnventariseerd elk jaar in december); leden die niet in orde zijn met de jaarlijkse 50 accreditatie-uren, verliezen hun statuut van volwaardig lid
 8. de behartiging van uw belangen in onze Europese onderhandelingen
 9. auditering en opvolging van uw dossier in de aanvraag van een ECP (European Certificate Psychotherapy)
 10. auditering en opvolging van uw dossier m.b.t. de indiening ervan bij de Federale Raad; de wettelijke erkenning eist het lidmaatschap bij een beroepsvereniging
 11. ondersteuning en advies bij deontologische kwesties en/of professionele praktijksituaties
 12. betalend lidmaatschap van de BNVIP vzw betekent de erkenning van de statuten en navolging van de deontologische code

Het lidmaatschap bij de BNVIP vzw bedraagt (sinds einde april 2014) 80 € per kalenderjaar.

Toetreden als lid: maak 80 € over op rek.nr. IBAN: BE46 9795 3697 5736 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding van uw naam, adres en geboortedatum (u mailt ons ook een kopie van uw vooropleiding, al dan niet richtingspecifiek, en uw AIP-diploma, samen met de info die we bij uw profiel op onze site dienen op te nemen bv. ECP-houder, CM-erkenningsnummer, uw praktijkadres, uw website, een foto,…)

De BNVIP vzw doet u echter een Uitzonderlijk Aanbod: Wie nu (halverwege het kalenderjaar) wil toetreden, betaalt eveneens 80 € maar krijgt er gratis het boek ‘Zelfreflectie en Persoonsontwikkeling’ van em. Prof. Leni Verhofstad-Denève.

Zelfreflectie