Cijfers terugbetaling psychologische zorg lopen sterk uiteen.

Beste,

Via onderstaande links komt u op de relevante pagina’s van respectievelijk Zorgnet Incuro en de VVKP, die een overzicht bieden van de jaarlijkse kostprijs van psychologische zorg, alsook de studieresultaten van het KCE.

De bedragen lopen sterk uiteen. Volgens Zorgnet Incuro bedraagt dit tussen de 281 en 324 miljoen euro per jaar, volgens de VVKP 1,5 miljard euro…

Zorgnet Incuro

VVKP