CM en Psychotherapie

VISIE december 2016

Ondanks het schrijven van de Christelijke Mutualiteit dat zij hun samenwerkingsovereenkomsten met psychotherapeuten zouden opschorten (n.a.v. de psychotherapie wetgeving De Block dd. 01/09/2016)blijft ze echter psychotherapeuten erkennen, zolang de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de wet op de psychotherapie niet zijn geformuleerd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidsberoepen.

  • per zitting 50% van het honorarium met een max. van 30 € (of 75% met een max. van 45 € voor leden met verhoogde tegemoetkoming)
  • max. 12 zittingen per persoon
  • info en voorwaarden: www.cm.be/psychotherapie