CM vergadering

27/05/2013: De AIP-BNVIP houdt een vergadering met de top van de CM met betrekking tot hun erkenningvoorwaarden voor psychotherapeuten. heden verandert er niets aan de criteria van de CM. We moeten de situatie echter op nauwe voet opvolgen aangezien met aan het werk is rond de erkenning van de psychotherapie, en dit in een Federale werkgroep van Onkelinx en in een Vlaamse werkgroep van Jo Vandeuren. Op advies van de CM zal de AIP-BNVIP proberen zich in deze beide werkgroepen te profileren.