CM VOORZIET IN TERUG BETALING VOOR VOLWASSENEN

Voor die psychotherapeuten die een lopende overeenkomst ‘CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’ hebben.

De CM informeert u graag over de uitbreiding van het CM-voordeel psychotherapie.

Binnen dit vernieuwde voordeel* komen ook sessies voor volwassenen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  • Volwassenen  krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie.
  • Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie
  • Maximaal 12 zittingen vergoedbaar.

Het nieuwe aanvraagformulier voor CM-leden kunt u vanaf 15 december 2017 downloaden via www.cm.be/psychotherapie. Dit document kan gebruikt worden voor sessies psychotherapie die plaatsvinden na 1 januari 2018.

U hoeft zelf niets te ondernemen. De bestaande CM-overeenkomst moet niet aangepast worden en u heeft ook geen bijkomend registratienummer nodig. Uw huidige overeenkomst voldoet aan alle vereisten om deze nieuwe tegemoetkoming toe te passen.

We informeerden u vorig jaar over de wetswijziging van 1 september 2016. Deze wetswijziging laat nog op zich wachten. Daarom hanteren we nog onze bestaande lijst van CM-overeenkomsten. De CM-overeenkomst stopt vanaf het moment dat de federale erkenning operationeel en administratief uitvoerbaar is, zoals dit ook is opgenomen in de bestaande CM-overeenkomst.

Indien u nog verdere vragen hebt over bovenstaande wijzigingen, mag u ons altijd contacteren.

Met vriendelijke groeten

Vicky Stessens
Productmanager CM-diensten en -voordelen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
zorgverstrekkers@cm.be