Combinatie van pillen én psychotherapie werkt best bij behandeling depressie

‘Het beste worden psychotherapie én antidepressiva gecombineerd, maar als de patiënt deze aanpak niet ziet zitten moet psychotherapie de voorkeur krijgen.’ Dat schrijft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) donderdag in een aanbeveling over de behandeling van depressie.

‘Het KCE onderzocht de doeltreffendheid van psychotherapie, alleen of in combinatie met antidepressiva.

Psychotherapie is even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange termijn’, stelt het KCE. ‘Antidepressiva worden beter niet alleen voorgeschreven, want ze zijn op lange termijn minder doeltreffend dan wanneer ze worden gecombineerd met psychotherapie.’

De aanbeveling is actueel, want 4 tot 10 procent van de bevolking wordt volgens cijfers van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vroeg of laat met depressie geconfronteerd. Het is de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid in België. En ook het risico op hervallen is vrij hoog: het bedraagt 50 procent na een eerste depressie en het wordt groter bij elke volgende depressie, of als de symptomen meerdere jaren aanhouden.

Het KCE signaleert nog dat in België de keuze van behandeling niet helemaal vrij is: antidepressiva zijn vrij gemakkelijk te verkrijgen en worden terugbetaald, maar psychotherapie wordt alleen maar terugbetaald als ze wordt gegeven door een psychiater.

Moet psychotherapie door niet-artsen dan dringend door de ziekteverzekering worden vergoed? ‘Vooraleer we op die vraag kunnen antwoorden zullen nog een aantal kwesties moeten worden uitgeklaard om ervoor te zorgen dat de patiënt voldoende garanties heeft dat die therapie ook van voldoende kwaliteit is’, aldus het KCE.