EAP aanwezig op vergadering Europese Commissie

IMG_2966

Een vertegenwoordiging (beide Vice Presidenten) van de European Association for Psychotherapy was aanwezig op de vergadering van de Europese Commissie – Reforming Regulations of Professions, d.d. 18/05/2016, Brussel.

Er werd interessante informatie vergaard m.b.t. de ‘regulation’ en ‘occupational licensing’ van de autonome beroepen in de EU. Veel aspecten kunnen worden geëxtrapoleerd naar het beroep van psychotherapeut. Met name aangaande de registratie, certificatie en ‘licensing’ van autonome beroepen. Dit om onderscheid te kunnen maken tussen personen die dezelfde taken uitvoeren maar vanuit een hoger professionalisme en hogere status.

Daaraan gekoppeld zijn:

  • de inventarisatie van de competenties
  • de wijze van assessment van verworven competenties
  • het initiëren en doorvoeren van inspecties

Dit alles met maar één perspectief, de bescherming van de patiënt binnen de algemene gezondheidszorg, zonder te willen streven naar het creëren van een monopolie.

De positieve correlatie tussen het reguleren van een beroep en de tewerkstelling binnen het gereguleerde beroep, wordt echter sterk in vraag gesteld.

Philippe Vrancken