Eenjarige Opleiding Rouwconsulent – start: 19/01/2016

Tijdens deze jaartraining worden rouwmythes ontsluierd, en gehanteerde, vaak verouderde theoretische rouwmodellen onder de loep genomen. We maken kennis met een nieuw rouwparadigma die onze kijk op rouw verruimt en gestoeld is op inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. In een integratief rouwmodel wordt het persoonlijk rouwtraject uitgetekend als een natuurlijk, dynamisch én uniek proces met mogelijke uitdagingen voor de rouwende. Daarnaast worden ook instrumenten aangereikt om gecompliceerde rouw en traumatisch verlies te herkennen en te “behandelen”.
We gaan dieper in op rouw in al zijn facetten: hechting als de motor van rouw, de context van gezin en familie, de zoektocht naar betekenis, het belang van rituelen,.. Specifiek staan we stil bij de kindertaal van rouw en verliesverwerking bij jongeren, rouw na zelfdoding, het ABC van de zelfzorg voor de hulpverlener,… Naast theoretische kaders, worden tal van handvaten aangeboden via concrete voorbeelden, verhalen, casussen,… We oefenen met werkvormen en methodieken. Maandelijks worden groepsopdrachten meegegeven en op het eind van de jaaropleiding verwerkt elke cursist zijn groeiproces in een creatief werk. Individuele supervisies geven de cursist verdere ondersteuning en helpen deze te reflecteren over eigen thema’s, blokkades, interventies, gevoelens,… Opleidingsthema’s: integratief rouwmodel, werken met emoties, de persoonlijkheid van de rouwende, traumaverwerking, de context, risicofactoren, betekenisverlening, hechting, zelfdoding, traumatische rouw, ouderen en kinderen in rouw.

Data: 10 dinsdagen van 09.30 – 17.00 en enkele zaterdagvoormiddagen

Startdatum: 19/01/2016

Locatie: Marathonstraat 3 – 9000 Gent

verantwoordelijke: Didier Vanhee – didier@bnvip.eu