Erkenning Psychotherapie 2

Het KCE –Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakt in een tussentijds rapport melding van het feit dat zij de Minister van Volksgezondheid zouden adviseren, enkel eerstelijns klinisch psychologen en – orthopedagogen terug te betalen. Ze maken in hun rapport nergens melding van de prestaties van de psychotherapeuten, noch in de eerste, noch in de tweede lijn.

Op vrijdag 22/01/2016 vindt er te Brussel een laatste KCE-vergadering plaats, waar de ABP-BVP vzw en de FPHE vzw op werden uitgenodigd.

Indien het KCE bij deze zienswijze blijft, overwegen verschillende beroepsfederaties met gerechtelijke procedures omwille van broodroof.

 

Philippe Vrancken – directeur AIHP vzw