Erkenning Psychotherapie en wet ‘Muylle’ opnieuw in vraag gesteld!

Open brief verzonden ter publicatie naar de Vlaamse en Franstalige media.

Psychotherapeuten komen in actie!

We schrijven 4 april 2014. De psychotherapeuten zijn verheugd dat hun beroep, eindelijk, erkend zal worden middels een wet, die werd gestemd en werd goedgekeurd door het parlement en nadien werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze vooruitstrevende wet ‘Muylle’ zou een juridisch kader creëren, ter bescherming van zowel de professionele psychotherapeut, alsook, en misschien nog belangrijker, ter bescherming van de patiënt. De wet ‘Muylle’ eist immers een vooropleiding van minstens een Professionele Bachelor binnen een gezondheidszorgberoep en een bijkomende psychotherapieopleiding van 4 jaar. Sommige Professionele Bachelors zouden ook nog enkele, bijkomende (psychologische) vakken dienen te volgen aan een Hogeschool of Universiteit.

Tevens zouden dan de opleidingsinstanties worden bepaald, en zou werk worden gemaakt van een gedragscode.

Deze wet ‘Muylle’ is het resultaat van vijftien jaar onderhandelen, om uiteindelijk tot een consensus te komen tussen de verschillende politieke partijen en beroepsbeoefenaars, die zowel universitair geschoold kunnen zijn, als professioneel opgeleid in een Hogeschool.

Omwille van de opleidingsvereisten, beschreven in de wet ‘Muylle’, wordt deze Belgische wet benijd door psychotherapeuten en beroepsverenigingen uit verschillende Europese landen en volgt men onze Belgische situatie nauw op.

Sinds de stemming van deze psychotherapie wet en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2014, is er echter niets veranderd!

Er moet nog steeds een Federale Raad worden samengesteld om de Minister van Volksgezondheid te adviseren rond de in voegestelling van de wet, voorzien op 1 september 2016.

Contacten met personen van het kabinet van Minister Maggie De Block, die belast zijn met het dossier psychotherapie, doen ons echter denken, dat de bepalingen van de reeds gepubliceerde wet, weerom in vraag worden gesteld en volledig zouden kunnen worden gewijzigd.

Wij vrezen dat deze veranderingen gebaseerd zullen zijn op een sterk gemedicaliseerde benadering van psychotherapie. Wij gaan er echter van uit dat, mensen met psychische problemen, een totaalbenadering nodig hebben in al haar dimensies, in het bijzonder de emotionele.

Het kabinet van Minister Maggie De Block zou overwegen om patiënten, enkel op doorverwijzing van een arts of psycholoog, toegang tot psychotherapie te verlenen. Ons inziens bemoeilijkt dit de stap naar psychotherapie, en gaat dit in tegen de keuzevrijheid van de patiënt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zou een voorkeur hebben voor de academische kennis van een post-graduaat opleiding binnen een universiteit, boven een meer praktijkgerichte opleiding buiten de universiteiten, waar, naast academische kennis, ook vaardigheden en competenties worden aangeleerd, aangevuld met intensieve leertherapie en een focus op eigen groeiprocessen.

Bovendien zou Minister Maggie De Block overwegen om de Hoge Raad van psychotherapie, waar we zo naar uitkeken, af te schaffen.

Wij betreuren zeer sterk het gebrek aan communicatie met het kabinet van Minister Maggie De Block, evenals het gebrek aan dialoog en transparantie, en dit voornamelijk met de Franstalige partners en erkende beroepsfederaties. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit, dat een nieuw wetsontwerp van Minister Maggie De Block, een achteruitgang zou betekenen voor de huidige toestand, waardoor zowel het beroep van de huidige psychotherapeut, als de zorg voor de patiënten zouden kunnen worden benadeeld.

Daar waar de gepubliceerde wet van 4 april 2014, België op de Europese kaart zou kunnen zetten, vrezen we dat de aangekondigde veranderingen, ons terugbrengen naar een verouderde Europese positie op het gebied van psychotherapie.
Dat is de reden waarom zowel de Nederlandstalige als Franstalige  psychotherapeuten zich zullen mobiliseren om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde en vooruitstrevende wet ‘Muylle’ van 4 april 2014, zal worden gerespecteerd.