Erkenning Psychotherapie 1

Ongerustheid, toen we op de site van de VBEGP (Gestalt) het volgende bericht lazen: … Het wetsvoorstel van de minister is goedgekeurd door de IKW (Interkabinettenwerkgroep), maar is omwille van andere prioriteiten nog niet in de ministerraad gekomen …

De ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) nam meteen contact op met Harmen Lecok, adviseur van Maggie De Block, die het volgende antwoord mailde: … Ik kan u antwoorden dat de berichten op de website waarnaar u verwijst vooreerst voorbarig zijn, maar ook de reflecties van een interpretatie van een informeel gesprek betreffen …

De ABP-BVP vzw heeft, samen met de BNVIP (Integratieve Psychologie) en de VVTIV (Interactionele Vormgeving), de VBEGP (Gestalt) een uitnodiging verstuurd tot samenkomst en overleg.

 

Philippe Vrancken – directeur AIHP vzw