Evolutie Wetgeving Psychotherapie

Onze bron binnen de Kamercommissie Volksgezondheid wist ons te melden dat het wetsvoorstel, wat het Kabinet De Block, aan de Raad van State had voorgelegd, is teruggekomen met hun advies.

1. De Raad van State stelt dat het wetsvoorstel apart moet worden ingediend, en worden voorgelegd aan de Kamer, en niet in een bundel van 257 pagina’s met andere wetten (met het risico dat de parlementsleden de gehele bundel goedkeuren, zonder de aparte wetteksten te lezen…)

2. De Raad van State stelt zich (terecht!) de vraag wat er dient te gebeuren met de grote groep (grootste groep…) non-klinisch psychologen, die de psychotherapie reeds beoefenen en/of studeren.

Met dank aan onze bron…