FOD – Economie, KMO en Middenstand

Begin december werd de ABP-BVP ontboden op het kabinet van Minister van KMO en Middenstand Willy Borsus. Meteen mijn eerste taak als nieuwe voorzitter van de ABP-BVP. Ook de Belgische Federatie van Psychologen was aanwezig alsmede enkele andere, door de FOD erkende Nationale Beroepsfederaties. Deze erkende Nationale Beroepsfederaties worden steeds betrokken wanneer de Minister om advies vraagt. Het aanvraagdossier van de BNVIP als Nationaal erkende Beroepsfederatie is volledig goedgekeurd. We wachten enkel nog op de ondertekening van de goedkeuring door de betrokken minister.

Agendapunten van de bespreking waren o.a.; de deontologie voor de psychologen, de noodzakelijke deontologie voor de psychotherapeuten en de mogelijkheid tot BTW vrijstelling voor psychotherapeutische handelingen, naar analogie met de vrijstelling voor psychologische handelingen bij kinderen en hun ouders. Let wel: psychologische handelingen naar anderen, dan kinderen en hun ouders, vallen in principe wél onder de BTW plicht!

Wij houden u op de hoogte!

Philippe Vrancken