FPH – Fédération Belge de Psychothérapeutes Humanistes

Op de Algemene Jaarlijkse Vergadering van de FPH werd de BNVIP, unaniem, in hun Raad van Bestuur gestemd. Een delegatie van de BNVIP zal dan ook participeren aan elke vergadering. De FPH maakt een grote kans om te zetelen in de nog op te richten Federale Raad, ter advies aan Federaal Minister voor Volksgezondheid, Maggie De Block. Een afvaardiging van de BNVIP werd door de FPH voorgedragen om mee in deze Federale Raad te zetelen.

Belangrijk detail voor de leden van de BNVIP. Elk betalend lid van de BNVIP is tevens volwaardig lid van de FPH. De BNVIP draagt het lidgeld hiertoe. M.a.w. een deel van uw lidgeld van de BNVIP wordt door uw beroepsvereniging doorgestort naar de FPH. Betalende leden van de BNVIP mogen zich m.a.w. ook lid noemen van de Fédération Belge de Psychothérapeutes Humanistes.

website FPH – laatste Newsletter FPH

Philippe Vrancken