FPH – Fédération Belge de Psychothérapeutes Humanistes

Na ons volwaardig lidmaatschap van de FPH, waren we al voor een eerste keer aanwezig op een FPH bestuursvergadering in Wallonië. Op het programma stond de uitwerking van een curriculum voor een Psychotherapie opleiding die zou leiden tot een Professionele Bachelor Psychotherapie of een Master Psychotherapie. Onze Waalse vrienden vonden aansluiting bij een Hogeschool, die een grote interesse betoont voor het organiseren van een dergelijke opleiding (als eerste in België). Het voltallige bestuur van de FPH heeft (met enige bewondering) het huidige curriculum van de AIP doorgenomen en zal dit zeker aanwenden om hun curriculum verder uit te werken. De AIP blijft het initiatief van de FPH verder ondersteunen en heeft toegezegd in haar volledige medewerking.

De FPF zal zich, einde augustus, beraden rond de competenties van een psychotherapeut, opgeleid in de Integratieve Humanistische modaliteit. De AIP heeft, op vraag van Europa, deze competenties reeds uitgewerkt. De AIP zal op de volgende FPH bestuursvergadering, haar (in het Frans vertaalde) synthese, naast die van de FPH leggen. Dit eindwerk zal tevens kunnen worden gebruikt in de discussies van de Federale Raad rond de opleidingscriteria van een erkende Psychotherapie opleiding.

Philippe Vrancken