Het kwantitatieve EEG als meerwaarde in de psychodiagnostiek

P&P Consult – NPC (Psychologisch & Pedagogisch Consult – Neuro Psychotherapeutisch Centrum), de begeleidingstak van de academie, heeft sinds jaren een expertise opgebouwd met betrekking tot de afname (>1000), analyse en protocolering van qEEG’s (kwantitatief electro encephalogram), de meting van de hersenactiviteit in µVolt (microVolt) over de verschillende frequentiebanden van het brein (Hz).

Dit gebeurt hoofdzakelijk in het kader van neuropsychologisch (diagnostisch) onderzoek met betrekking tot leer- en ontwikkelingsstoornissen (ADHD, DCD, dyspraxie, NLD,…) en stemmingsstoornissen. Een pre en post qEEG meting geeft tevens een goed beeld, ter evaluatie van een medicamenteuze ondersteuning, een psychotherapeutische begeleiding of een paramedische remediëring.

P&P Consult-NPC werkt samen met drs. Vrancken en Van Mieghem, dokter-specialisten in de nucleaire geneeskunde, voor eventueel, een bijkomende SPECT-scan beeldvorming van de hersenactiviteit.

P&P Consult-NPC biedt ook therapeutische neurofeedback trainingen aan.

Voor een initiatie in deze materie: Initiatie in de Neurotherapie – qEEG en Neurofeedbacktherapie