Huisartsenpraktijken dringen aan op terugbetaling psychotherapie

Enkele huisarstenpraktijken hebben ons bevraagd rond de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de, in het Belgische Staatsblad, gepubliceerde wet rond de erkenning van de psychotherapie. De betrokken huisartsen meldden ons dat ze een ‘overload’ ervaren van patiënten met vragen/klachten van psychische aard. Volgens de huisartsen, consulteren deze patiënten hen vaak, omwille van de terugbetaling van hun visite, waar ze bij de psychotherapeut geen beroep op kunnen doen. De huisartsen trachten deze patiënten natuurlijk verder te helpen, vaak vanuit de opgebouwde professionele relatie die ze reeds hebben met hun patiënten, maar geven toe, geen opgeleide psychotherapeuten te zijn. Een uitbreiding van de terugbetaling door de ziekenfondsen (het RIZIV komt hier voorlopig niet tussen) zou hierin een wijziging kunnen brengen en de samenwerking tussen patiënt-huisarts-psychotherapeut, kunnen faciliteren. Wij loven de inspanningen die de individuele ziekenfondsen reeds leveren inzake terugbetaling voor kinder- en jeugdpsychotherapie (en sommigen ook voor jongvolwassenen), maar blijven pleiten voor een uitbreiding en uniformisering. Wat betreft de uitvoering van de psychotherapie wetgeving, is het eerst wachten op een Federale Regering…

Philippe Vrancken