KCE vergadering dd. 22/01/2016 – terugbetaling psychotherapie

Op 22/01/2016 was de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie) uitgenodigd op de stakeholders vergadering van het KCE (Federaal Kenniscentrum), in de gebouwen van het RIZIV te Brussel. Het laatste model van terugbetaling (psychologie-psychotherapie) werd er voorgesteld; alvorens het naar het Ministerie De Block gaat.

IMG_2230 IMG_2229

Synthese:

Bij een directe toegang (zonder voorschrift, zonder criteria, beperkt aantal sessies) worden in de eerste lijn, enkel eerstelijns-psychologen (geen privé) en artsen terugbetaald. Zij dienen een functioneel bilan (psyche en soma) op te maken om door te verwijzen naar de tweede lijn. In de tweede lijn worden enkel CGG-psychologen terugbetaald en privé psychologen die een ‘samenwerkingscontract’ hebben met een CGG. Via een ‘adviserende psy‘ zou de patiënt, na een nieuw functioneel bilan een verlenging van zijn behandeling kunnen krijgen. Privé-psychologen genieten geen terugbetaling.

Dit aangepast model (waarbij de ‘arts-psy’ is komen te vervallen) werd streng beoordeeld door een aantal aanwezigen.

Repliek ABP-BVP: De ABP-BVP vzw betreurt (opnieuw) ten stelligste, ook in dit aangepast model, de afwezigheid van de psychotherapeut, zowel in de eerste -, als tweede lijn. Zeker de psychotherapeuten met een richting specifieke vooropleiding in een gezondheidszorgberoep, gefinaliseerd met een diploma Prof. Bachelor of Acad. Bachelor en een 4-jarige psychotherapie opleiding (met meer ECTS dan de wet ‘Muylle’ voorschrijft),en die het grootste deel van de praktiserende sector uitmaken.

Deze visie werd gesteund door enkele anderen, die graag in de PPT van het model, het woord psycholoog vervangen hadden gezien door Geestelijk Gezondheid Hulpverlener.

Repliek KCE: Het woord ‘psycholoog’ moet worden gezien als iedereen die door het Kabinet De Block zal worden erkend… Dat valt buiten de bevoegdheid van het KCE…

Andere Bemerkingen:

* artsen hebben te weinig tijd om een Functioneel Bilan op te maken (samen met psychologen); hoe zal de communicatie tussen beide verlopen; wat omvat eigenlijk een Functioneel Bilan?

* wat omvat het samenwerkingscontract met een CGG?

* wat met de expertise van goed functionerende multidisciplinaire privé-groepspraktijken?

* het KCE zegt dat ze de bemerkingen zullen registreren maar dat hun eindrapport volgende week binnen moet en dat er eigenlijk niets meer gewijzigd kan worden…!!! (De vraag rees: … waarom ze ons allen dan uitgenodigd hebben…???)

De ABP-BVP volgt het verder voor u op.

Philippe Vrancken – directeur AIHP vzw