GA VIA DE AIHP AAN DE SLAG ALS LOOPBAANBEGELEIDER – LOOPBAANCOACH

De AIHP is, door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum. Dit houdt in dat de AIHP mag overgaan tot het rekruteren van onderaannemers die, voor haar, in loopbaanbegeleiding voorzien.

Heden zijn er al meer dan 50 onderaannemers bij ons in dienst.

De AIHP waarborgt, als gemandateerde centrum, en vanuit haar deskundigheid, de competentie, aanpak en methodieken van de onderaannemers. Daarom biedt de AIHP een opleidings- en een supervisietraject aan.

Loopbaanbegeleiding is geen psychotherapie maar onze therapieopleiding is een perfecte basis en opstap. De AIHP vraagt van haar kandidaat-onderaannemers dat zij een therapie- of coachopleiding hebben afgerond, bezig zijn of bereid zijn te starten.

De AIHP betaalt haar onderaannemers 110 € (incl. BTW) per loopbaanbegeleidingsuur. (Bij andere gemandateerde centra is dit soms maar 85 €)

Onze opleiding werd door velen reeds geprezen om haar kwaliteit en volledigheid.


Om als onderaannemer bij de AIHP aan de slag te kunnen gaan, dient volgend traject te worden doorlopen:

  • U volgt onze 5-daagse opleiding Loopbaanbegeleider die we aanbieden op de AIHP-locatie Antwerpen-Zoersel: Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel (Antwerpen)
  • De opleidingsdagen (steeds van 10.00 tot 17.00 u) worden verzorgd door Tine Boeykens (Vlerick Business School – psychotherapeut – loopbaanbegeleider – Burn-out expert)
  • De nieuwe opleidingsdata zijn vrijdagen:
  • 14/01/2022 – 21/01/2022 – 28/01/2022 – 04/02/2022 – 18/03/2022


De opleiding omvat zowel oplossingsgerichte methodieken en instrumenten om klanten in hun loopbaantraject te kunnen ondersteunen, alsook de administratieve protocollen, opgelegd door de overheid. De verschillende faseringen in loopbaanbegeleiding worden grondig doorgenomen en ingeoefend, zoals de kennismakingsfase, de intake, de verdiepingsfase, de synthesefase en de nazorg. Tijdens uw opleiding zal u de geleerde methodieken toepassen in een reële casus, die u op het einde van de opleiding voorstelt aan de docent en de groep.

Indien u, na uw traject, als onderaannemer aan de slag gaat bij de AIHP, volgt u bij ons een verplicht supervisietraject en kunt u zich (vrijblijvend) verder verdiepen in specialisatie dagen zoals bv. Burn-out. Op het einde van de opleiding ontvangt u van de AIHP een certificaat als loopbaanbegeleider en registreren wij u meteen bij de VDAB als AIHP-onderaannemer.


  • De kostprijs van deze professionele 5-daagse opleiding bedraagt 1700 € (vrij van BTW). Middels de KMO-p maakt u aanspraak op een overheidssubsidie.
  • Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8.
  • Het supervisietraject na de opleiding bedraagt voor onderaannemers 2 dagen per jaar.
  • Ook voor het supervisietraject kan de KMO-p worden aangewend.

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING LBB? KLIK HIER

Meer info? Mail naar Tine Boeykens: tineboe@telenet.be