SUPERVISIES

Beste loopbaanbegeleiders,

De voorbije maanden waren ook voor ons als loopbaanbegeleiders niet altijd even gemakkelijk. Eerst mocht er niets, dan weer was alles online, daarna kon je toch weer cliënten zien… maar die waren ook vaak afwachtend of bang om nieuwe stappen te zetten in deze toch wel heel onstabiele markt. Ondanks alle beperkingen doen sommigen onder jullie het echt ontzettend goed.

Ook onze georganiseerde supervisies hadden te leiden onder COVID en het aantal deelnames bleef ondermaats, ondanks het verplichte karakter.

Dit heeft ons genoodzaakt om de formule in vraag te stellen. Continue bijscholing wordt verwacht door de VDAB en ook wij zijn ervan overtuigd dat deze supervisies noodzakelijk blijven om jullie te laten groeien als loopbaanbegeleiders.

 • Loopbaanbegeleiders die reeds aan de AIHP hebben gefactureerd zijn verplicht de supervisies te volgen.
 • Loopbaanbegeleiders die nog niet aan de AIHP hebben gefactureerd zijn welkom om de supervisies te volgen.

NIEUW SUPERVISIE FORMAT

Daarom hebben wij beslist dat we de 2 supervisiedagen verplicht houden maar ze onder een andere vorm gaan aanbieden. In plaats van de ‘live’ versies waarbij we iedereen samen moeten krijgen op hetzelfde moment, opteren we nu om twee maal per jaar een flexibele online versie aan te bieden, die je kan bekijken wanneer het jou uitkomt.

 • De bedoeling is dat jullie deze per twee bekijken en ondertussen de voorgestelde oefeningen maken.
 • De totale duur van de online supervisie zal ongeveer zes uur in beslag nemen.

De eerste online versie werd uitgewerkt door Johanna S. en Katrien V.D. en is nu klaar.

Dit kan je verwachten:

InleidingWelkom, hoe is de dag opgedeeld, hoe werkt deze online supervisiedag, wat is de inhoud er van en waar situeren we de oefeningen binnen loopbaanbegeleiding.

 1. Oefening 1: Je coachee leren ‘omgaan met belemmerende gedachten’
 2. Oefening 2: Je coachee leren ‘aanzetten tot actie, durf en onderneming’
 3. Oefening 3: Je coachee doen ‘groeien in zelfvertrouwen’
 4. Oefening 4: ‘Versterken van aanwezige talenten, vaardigheden en kwaliteiten’
 5. Oefening 5: ‘ Werken met piekergedachten’

Elke oefening start met een korte inleiding, daarna wordt de oefening uitgebreid getoond en er wordt beëindigd met een korte nabespreking en feedback.

Slot: Hier sluiten we de dag af en geven we nog een korte oefening mee rond zelfreflectie zodat je jezelf als loopbaanbegeleider beter leert kennen, een soort conclusie van de dag, waar je zelf op verder kan bouwen en mee aan de slag kan gaan.

WERKWIJZE

 1. U vult het deelnameformulier in, wat tevens dienst doet als cursistenovereenkomst.
 2. U krijgt elektronisch een factuur gemaild. De kostprijs voor de 2 trajecten bedraagt 440 €.
 3. U kunt een KMO-p subsidie aanvragen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum.
 4. U krijgt een Dropbox link doorgemaild waar u de volledige supervisiedag en de filmpjes ‘online’ kunt volgen.

Uiteraard kijken we na wie vorig jaar reeds betaald heeft en nog recht heeft op een supervisiedag.

Ook zijn er nog een aantal 5-tal onder jullie die de vorige supervisiedag hebben meegevolgd maar nog niet hebben betaald. Hiervoor wordt nog een factuurtje gemaild.

Verder houden wij jullie uiteraard per mail op de hoogte van de praktische wijzigingen i.v.m. de loopbaanbegeleiding en administratie.

Gelieve ook steeds de nieuwe documenten te gebruiken die de VDAB oplegt. Dus gebruik geen oude contracten of timesheets meer want deze zijn niet meer geldig. Jullie hebben hiervan vorig jaar reeds een mail gehad met de nieuwe versies in bijlage.

Wij wensen jullie alvast een leerrijke supervisiedag.

Tine Boeykens – Philippe Vrancken

SUPERVISIETRAJECT LOOPBAANBEGELEIDING - per jaar 2 online trajecten van elk 6 u - ons KMO-p erkenningsnummer DV.O215675