Als u meer voldoening in uw werk zoekt, als u aan een nieuwe carrièrestap toe bent of als u andere vragen hebt over uw loopbaan, dan kunt u overwegen loopbaanbegeleiding te volgen. Loopbaanbegeleiding kan in een hoop situaties een antwoord bieden op uw vragen.

 • U voelt zich gestresseerd, futloos of overspannen door uw werk.
 • U zit met twijfels en vragen over uw werk.
 • U wilt meer plezier en voldoening in werk.
 • U wilt een beter evenwicht tussen uw beroeps- en privéleven.
 • U wilt weten welk werk écht bij u past.
 • U wilt de balans opmaken van uw loopbaan.
 • U wilt uitzoeken welke loopbaankeuze u nu het best kunt maken.
 • U wilt bekijken hoe u uw talenten volop kunt laten renderen.
 • U hebt het gevoel dat er meer in u zit dan wat u op uw werk kunt laten zien.
 • U bent op een kruispunt in uw loopbaan aangekomen en weet niet welke richting u het best kunt kiezen.

De loopbaanbegeleiding houdt in dat u ondersteund wordt bij het nemen van loopbaanbeslissingen. U ontdekt welke competenties nodig zijn om uw loopbaan zelf actief te sturen en u leert hoe u ze kunt versterken of ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt.

Via loopbaancheques betaalt u zelf maar een klein deel van uw loopbaanbegeleiding, op voorwaarde dat u de begeleiding bij een erkend centrum volgt. De rest betaalt de overheid.

Op de website kunt u enkele presentatiefilmpjes en getuigenissen(externe website) bekijken en een test doen(externe website) om te kijken of loopbaanbegeleiding iets voor u is. Tijdens de loopbaanbegeleiding worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

NIEUWS

Je hebt het misschien al vernomen via de media dat vanaf 1 Januari 2020 er een nieuwe regeling geldt voor het gebruik van loopbaancheques. Graag brengen we jou op de hoogte van de recente wijzigingen m.b.t. het gebruik van loopbaancheques.

Tot 31 december 2019:

Je bent aan het werk en werkte in de laatste twee jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelfstandige.

 • Cheque 1 én 2 zijn beide goed voor elk 4 uur professionele loopbaancoaching in totaal 8 uur.

Wat is er anders vanaf 01 januari 2020?

Je bent aan het werk en werkte minimum 7 jaar als werknemer of zelfstandige

 • Cheque 1 is goed voor 4 uur professionele loopbaancoaching.
 • Cheque 2 geeft recht op 3 uur loopbaancoaching. In totaal 7 uur.

Aanvragen van je tweede loopbaancheque voor 31 december 2019, geven je recht op de voorwaarden van 2019, d.w.z. 4 uur professionele begeleiding i.p.v. 3 uur.

Heb je nood om in 2020 even stil te staan bij de recente ontwikkelingen in je carrière en professionele loopbaan, dan kan het interessant zijn om in december 2019 jouw tweede cheque alvast aan te vragen bij VDAB (mocht je deze nog niet hebben ingezet). Belangrijk is dan, dat je binnen de drie maanden na aanvraag van jouw cheque, je eerste afspraak inplant. Je kan de loopbaancheque aanvragen via de VDAB. Dit kan via hun site (mijn loopbaan), of via deze rechtstreekse link vind je ook meer info. Je kan de cheque ook telefonisch bestellen op dit nummer 0800 30 700.

Het traject

Voor uw loopbaanbegeleidingstraject neemt u contact op met een door de VDAB erkend loopbaancentrum(externe website) naar keuze. De AIHP loopbaanbegeleidingsdienst is een erkend centrum.

Het eerste vrijblijvende gesprek dat u bij het loopbaancentrum hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

In het loopbaanbegeleidingstraject zoekt u tijdens verschillende gesprekken met een loopbaanbegeleider uit wat uw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leert u uw loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert u, welke banen passen bij u? U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin u aangeeft welke stappen u moet ondernemen om uw doelen te bereiken. Tot slot helpt de loopbaanbegeleider u om uw ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.
Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u tot 12 maanden na het beëindigen van uw loopbaanbegeleiding bij uw loopbaanbegeleider terecht voor een gratis nazorggesprek.