Masterclass Psychodiagnostiek – qEEG en Neurotherapie – 2 december – Zoersel

Initiatie in de Neurotherapie – inschrijven? mail: philippe@psycon.be

Inleiding in de neurotherapie, quantitative Electro Encephalogram en neurofeedbacktherapie.

CPD accreditatie: 8

Omschrijving: Deze dag wordt er eerst ingegaan op de theoretische kaders van neurotherapie om nadien over te gaan tot de praktijk, inclusief de afname van een qEEG en het uitwerken van de meetresultaten. Op begrijpelijke wijze word je geïntroduceerd in de wereld van de hersenwerking. We bespreken en verduidelijken, onder meer, de terminologie van neurotherapie zoals: microVolt, frequenties, amplitudes,… Na de theoretische uiteenzetting wordt overgegaan tot een initiatie m.b.t. het hanteren van een EEG-toestel. Tijdens deze initiatie wordt geleerd hoe de electroden te plaatsen, een goede meting uit te voeren en de meetresultaten te interpreteren. Middels zeer veel casuïstiek krijg je een inzicht in de toepassing van een qEEG in de diagnostiek (bv. bij depressie, linker- of rechterhemisfeerdeficit, NLD, AD(H)D, leerstoornissen,…). P&P Consult heeft qEEG expertise opgebouwd middels het volgen van volwaardige neurotherapie opleidingen, gedoceerd door professoren aan de Radboud universiteit te Nederland en meer dan 10 jaar qEEG afnames bij kinderen, jongeren en volwassenen (ongeveer 1500 qEEG afnames).

Doelstelling: We bieden een initiatie in de neurotherapie, het afnemen van een qEEG en het interpreteren van de meetresultaten. Geïnteresseerden kunnen na deze dag overwegen een volwaardige opleiding te volgen en eventueel over te gaan tot de aankoop van een qEEG meettoestel voor hun diagnostische praktijk.

Methodiek: Syllabus, PPT en oefeningen en casussen. Er wordt, op elkaar, gewerkt met een drietal qEEG toestellen.

Duur en indeling van de opleiding: 1 dag – 09.30 u – 17.00 u – Jacobslaan 86 – 2980 Zoersel

Voor wie: Psychotherapeuten, psychologen en psychodiagnostici in het werkveld of in opleiding. Vooral voor hen die een initiatie wensen in de neurotherapie, zonder meteen over te moeten gaan tot een volwaardige opleiding. Geïnteresseerden kunnen na deze dag overwegen een volwaardige opleiding te volgen en eventueel over te gaan tot de aankoop van een qEEG meettoestel voor hun diagnostische praktijk.

Aantal deelnemers: De opleiding gaat van start bij een minimaal aantal deelnemers, anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort. Minimaal aantal deelnemers: 6

Docent: Philippe Vrancken, Integratief Psychotherapeut, Orthopedagoog, Neurotherapeut

Prijs U kunt beroep doen op opleidingscheques en KMO portefeuille

120,00 € (betaal 50% middels opleidingscheques of KMO-portefeuille)

Syllabus, PPT hand-out en gebruik qEEG toestellen inbegrepen
Koude en warme dranken inbegrepen