NAP – Nederlandse Associatie Psychotherapie

Op dinsdag 15/07 had het AIP bestuur, samen met het BIVT (Bijscholingsinstituut voor Therapeuten), een laatste ontmoeting in het kader van het assessment met betrekking tot het lidmaatschap van de AIP en de BNVIP bij de NAP. In het verre Beverwijk werd gedurende twee uur vergaderd rond het curriculum van de ECP opleiding Psychotherapie van de AIP en de lidmaatschapsmodaliteiten bij de BNVIP. Op het einde van deze meeting zag auditor Mevr. Veldkamp geen enkel bezwaar meer om onze aanvraag tot lidmaatschap bij de NAP, gunstig te beoordelen bij haar volgende bestuursvergadering. Wij gaan er van uit dat we jullie tegen de opening van het nieuwe academiejaar (Gent, zaterdag  4/10/2014) ons lidmaatschap bij de NAP kunnen bevestigen. Lidmaatschap bij de NAP bezorgt ons tevens stemrecht bij de bestuursvergaderingen van de NAP.

Samen met de NAP werd overeengekomen de samenwerkingsverbanden tussen België en Nederland aan te halen. Prioriteiten zijn, het promoten van het ECP en het opstarten van een formele samenwerking tussen de beide NAO’s – NUO’s (National Accrediting Organisation – National Umbrella Organisation van de Europese Associatie Psychotherapie). Voor Nederland is dit de NAP en voor België is dit de ABP-BVP (Association Belge de Psychotherapie – Belgische Vereniging Psychotherapie).

Philippe Vrancken