Neurofeedback bij kinderen met ASS

Neurofeedback is een behandelvorm die wordt ingezet bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) om de gedragskenmerken die typerend zijn voor ASS te verminderen. Er bestaat echter discussie over de wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van neurofeedback bij kinderen met ASS. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van neurofeedback bij kinderen met ASS met als doel het beantwoorden van de vraag: is er wetenschappelijk evidentie voor de toepassing van neurofeedback bij kinderen met ASS?

Lees het artikel hier: Neurofeedback bij kinderen met ASS