Nieuw concept van onze opleiding: Spel en Beeld in de Integratieve Psychotherapie

 spel1 spel2 spel3

Integratieve Spelcounseling – Spel en Beeld in de Integratieve Psychotherapie

Onze opleiding Integratieve Spelcounseling – Spel en Beeld in de Integratieve Psychotherapie werd in een nieuw kleedje gestoken. Onze ervaring leert ons dat deze opleiding, in kleine groep, een hoger rendement haalt. Het biedt de studenten meer ruimte voor praktijkoefeningen waar iedereen, elke sessie, aan bod kan komen, hetzij als spel-cliënt, spel-begeleider of observator. De kleine groep maakt het ook mogelijk om de opleiding te laten plaatsvinden in de praktijk van de docent zelf, waardoor meer materiaal ter beschikking staat.

De start wordt voorzien op 9 november 2015

Lees er hier alles over.

Philippe Vrancken