Nieuwe Wetenschappelijke Bevindingen

Ook in 2017 zullen wij het niet nalaten u, via onze Posts, te blijven berichten van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van de psychotherapie. CPD (Continuous Professional Development) zal immers in 2017 sterk aan bod komen (ook middels de nieuwe psychotherapie wetgeving De Block). Volg binnenkort ook de site van het Platform Psychotherapie www.platformpsychotherapie.be

Wij weerhouden voor u twee artikels:

  • Rapid Cycling dan toch geen aparte subtype van de bipolaire stoornis, maar één van de uitersten op het continuüm. Lees hier (even geduld, u wordt doorgeschakeld naar Dropbox)
  • Caridovasculaire risico’s van methylfenidaat. Lees hier (even geduld, u wordt doorgeschakeld naar Dropbox)

 

Philippe Vrancken