Ontmoeting Kabinet De Block – 17/12/2015

Op 17 december 2015 had de ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie), naar aanleiding van de Kamercommissie Volksgezondheid dd. 10/11/2015, een onderhoud met de twee adviseurs van Minister Maggie De Block; de Heer Harmen Lecok en Dr. Koenraad Vandewoude.

De ABP-BVP gaf toelichting bij haar zienswijze m.b.t. de erkenning van de psychotherapie, aan de hand van een PowerPoint presentatie, die u hier kunt bekijken.

De ABP-BVP blijft zich, ook in 2016, inspannen om uw belangen als praktiserend psychotherapeut te behartigen – www.abp-bvp.be

Philippe Vrancken – directeur AIHP vzw