De 5-daagse opleiding LOOPBAANBEGELEIDING kost 1700,00 €.

Als zelfstandige (of in zelfstandige in bijberoep) kunt u beroep doen op de KMO-p overheidssubsidie ten bedrage van 40 % van het opleidingsgeld (40% van 1700 = 680 €).

Uw deel bedraagt dan nog 1020 €.