Opvolging Erkenning Psychotherapie

Via onderstaande links kunt u de (politieke) stand van zaken opvolgen aangaande de erkenning van de psychotherapie.

U vindt er:

  • Het verslag van de Inter-Kabinetten-Werkgroep d.d. 18/01/2016 en deel 1 van de ‘gerepareerde’ wet Muylle: klik hier
  • Deel 2 van de ‘gerepareerde’ wet Muylle: klik hier
  • Het verslag van de Kamerzitting d.d. 24/02/2016: klik hier

Het wetsvoorstel wat door het Kabinet De Block werd ingediend bij de Raad van State is, met hun advies, teruggekomen. De inhoud van het advies is ons (voorlopig) nog niet bekend.

Philippe Vrancken