Participatie van de ABP-BVP aan de KCE-vergaderingen

De ABP-BVP (Association Belge de Psychotherapie-Belgische Vereniging voor Psychotherapie) werd als federaal erkende beroepsfederatie, uitgenodigd om te participeren aan de vergaderingen van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) d.d. 30/03.

De ABP-BVP werd vertegenwoordigd door haar president, Philippe Vrancken. Verder waren aanwezig: de Federatie van Diensten voor GG, de Christelijke Mutualiteit (Steven Hermans), de Vlaamse Vereniging voor de Gedragstherapie, Domius Medica (huisartsen), Zorgnet Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en Test Aankoop

Het debat ging over de getrapte zorg (eerste -, tweede-, derde lijn) in België en de plaats van psychotherapie daarin.

Ook de mogelijke terugbetalingsmodaliteiten werden geïnventariseerd. Einde juni dient het KCE haar rapport over te maken aan de federaal Minister van Volksgezondheid en aan de FOD Sociale Zaken. Tot dan zijn wij genoodzaakt om de besproken themata als ‘confidential‘ te behandelen.

Onze Franstalige vrienden van de FPH (Fédération Belge des Psychothérapeutes Humanistes), participeerden, als Waalse erkende beroepsfederatie, aan de Franstalige vergaderingen (er werden door het KCE immers 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige vergaderingen voorzien).

Wij blijven dit voor u opvolgen.