Persmededeling Kabinet De Block

Op 5/02/2016, laatstleden, stuurde het Kabinet De Block een persmededeling de wereld in aangaande de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

De ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie) kan zich deels vinden in de overgangsmaatregelen, maar heeft het Kabinet De Block laten weten, het formeel niet eens te zijn dat psychotherapie enkel een specifieke techniek is, gereserveerd voor klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen.

Psychotherapie is een volwaardig beroep en daar blijft de ABP-BVP zich voor inspannen op elk politiek niveau.

De persmededeling is nu naar de Raad van State, voor het Parlement zich hierover kan uitspreken.

lees de persmededeling hier