Psychotherapie en Ethische Richtlijnen en Deontologie

De laatste tijd (en met veel begrip en appreciatie van de AIHP) begint de discussie los te weken m.b.t. de deontologie en ethische code van psychotherapeuten. De AIHP, als erkend opleidingscentrum (EAPTI) van de EAP (European Association for Psychotherapy), hanteert de deontologische code en de ethische principes van de EAP: EAP Ethical Guidelines

In de opleiding van Belgische psychotherapeuten gebruiken we het werk van ons recent erelid en Maslow Prijs winnaar 2017, Prof. Em. Dr. Mia Leijssen, Gids voor Beroepsethiek.

In Sectorcommissie 13 – Medische en Paramedische Beroepen, van de FOD Economie, Hoge Raad van de Zelfstandigen, beroep psychotherapie, zal dit thema, eerstdaags, worden besproken.

De BNVIP, actief lid van deze sectorcommissie heeft haar voorstellen m.b.t. ethiek en deontologie (zie hierboven) reeds ingediend.

Philippe Vrancken