Reactie Minister Jo Vandeurzen en Hilde Crevits

Ministers Jo Vandeurzen en Hilde Crevits hebben persoonlijk geantwoord op onze vragen. Niet dat we nu volledige duidelijkheid hebben verkregen… maar toch:

Jo Vandeurzen erkent het belang van psychotherapie, dankt ons voor onze jarenlange inzet en stelt formeel dat heel wat afgestudeerden aan de AIHP momenteel heel zinvol werk verrichten in Vlaanderen. Verder benadrukt hij: “De bijdrage van een psychotherapeut aan het eerstelijnswerk is broodnodig.” Ten gepaste tijd zullen we hem aan zijn woord(en) herinneren…

Hilde Crevits, op haar beurt, verwijst ons naar de NVAO, om een erkenning als geregistreerde hogeronderwijsinstelling, aan te vragen. Misschien is dit wel een potentiële denkpiste…

Lees hun briefwisseling: hier

Philippe Vrancken