RKG Antwerpen – 01/02/2018 – ‘Leiden alle wegen naar Rome…?’ (Jeugdadvocatuur in België)

De groepspraktijk P&P Consult en haar therapeuten werden al meerdere malen geconfronteerd met juridisch-delicate dossiers en ging hiervoor een samenwerking aan met advocatenkantoor Van der Mussele: http://www.advocatenkantoor-van-der-mussele–vanden-bosch-law.be/

 • Wat kunnen/mogen wij als psychotherapeut doen…
 • Wat wordt van ons verwacht…
 • Waar ligt onze verantwoordelijkheid…
 • Waar heeft de jongere recht op…
 • Wat met ons beroepsgeheim…
 • Wat met verslaggeving…

De Regionale Kwaliteitsgroep Antwerpen ziet dit zeer actuele thema interessant genoeg om een bijeenkomst aan te besteden. Daarom organiseren we op donderdag 1 februari 2018, van 19.00 tot 21.30 ueen thema-avond met als titel:

“Leiden alle wegen naar Rome?” – Advocaat Eric Van der Mussele

Meester Eric Van der Mussele is erkend jeugdadvocaat OVB bijzondere opleiding, verantwoordelijke van de jeugdsectie BJB Balie Antwerpen en voorzitter van de UNIE van Jeugdadvocaten vzw.

Hij zal ons die avond informeren over onderwerpen zoals:

 • Minderjarigen hebben recht op een gespecialiseerde jeugdadvocaat die hen bijstaat van bij het eerste contact in de gerechtelijke en in de buitengerechtelijke jeugdhulp, tot 18 jaar.
 • Deze diensten zijn geheel gratis, voor elke minderjarige op Belgische bodem.
 • Bijstand door een jeugdadvocaat omvat steeds advies en zo nodig  vertegenwoordiging.
 • Wie vertrouwen krijgt en jarenlang behoudt van een minderjarige, functioneert ook als zijn of haar vertrouwenspersoon in de algemene zin van dat woord. (hij is de “advocaat-titularis”)
 • Stilaan nemen jeugdadvocaten dan ook de taak op als vertrouwenspersoon  in de IJH.
 • Is er een jeugdadvocaat die een minderjarige verder moet opvolgen? Wie is die jeugdadvocaat? Is hij bereikbaar? Indien nog geen jeugdadvocaat is aangesteld, kan er steeds een worden aangesteld? Hoe is dat precies mogelijk? Wie kan dit vragen? Kan men de jeugdadvocaat ook laten vervangen als dat nodig is? Hoe werkt dat?

Meester Eric Van der Mussele is zeer bereid om in te gaan op al uw vragen, die u liefst op voorhand doormailt naar: philippe@psycon.be

Deze avond wordt door het Platform Psychotherapie geaccrediteerd als Interdisciplinaire Samenkomst en CPD (Continuous Professional Development).

 • iedereen is welkom na bevestiging via philippe@psycon.be
 • de bijdrage is 1 Supervisie Voucher
 • de plaatsen zijn beperkt tot 20 !
 • locatie: Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel

Philippe Vrancken