Samenstelling Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Art. 68/3 in de wet van 10 mei 2015 voorziet de oprichting van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Deze Federale Raad heeft de opdracht voor de minister van Volksgezondheid advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, waaronder de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek alsook over de aangelegenheden inzake de uitoefening van de psychotherapie.

De Federale Raad  bestaat uit drie beroepsgroepen:

  • 16 klinisch psychologen
  • 4 klinisch orthopedagogen
  • 8 artsen

Elke beroepsgroep telt een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden en een gelijk aantal leden uit de academische wereld enerzijds en anderzijds leden die tenminste vijf jaar ofwel een geestelijk gezondheidsberoep ofwel psychotherapie beoefenen. Deze laatste leden worden voorgedragen door representatieve beroepsverenigingen.

In navolging van deze koninklijke besluiten, gepubliceerd op 23 november 2016, werd op 30 november 2016 een oproep tot kandidaatstelling voor representatieve beroepsverenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beroepsverenigingen die voldoen aan de criteria voor representativiteit kunnen zich kandidaat stellen uiterlijk tot twee maanden na de publicatie van oproep in het Belgisch Staatsblad.

Zowel de BNVIP vzw als de ABP-BVP vzw hebben hun kandidatuur gesteld tot afvaardiging van resp. een Nederlandstalige en Franstalige kandidaat.

We wachten op antwoord….

 

Philippe Vrancken