Samenwerking AIHP en VUB – Oproep

De AIHP ontmoette voor het eerst Prof. Lara Vesentini van de VUB (Center for Neurosciences), op het Wereld Congres Psychotherapie te Parijs, afgelopen zomer.

Dit resulteerde in een gemoedelijk onderhoud op maandag 6/11/2017 tussen enerzijds de AIHP en anderzijds Prof. Lara Vesentini en Prof. Dr. Johan Bilsen van de VUB. Prof. Dr. Johan Bilsen is tevens voorzitter van de Mental Health and Wellbeing Research Group (MENT) die zich voornamelijk bezighoudt met sociaal-wetenschappelijk onderzoek (zowel kwantitatief epidemiologisch als kwalitatief).

Prof. Lara Vesentini is bezig aan een doctoraatsstudie rond Seksuele Gevoelens in de Psychotherapeutische Relatie en wil hiervoor graag beroep doen op zowel de AIHP, BNVIP als ABP-BVP (Platform Psychotherapie). In dit stadium van haar onderzoek, wil ze van start gaan met ‘focus’groepen. Dit betekent concreet dat een 6-tal psychotherapeuten zich groeperen voor een samenkomst van 2 uur, op een locatie door hen gekozen. Lara Vesentini zal deze groep dan gedurende twee uren leiden en bevragen m.b.t. het onderwerp van haar doctoraat. Uiteraard gebeurt dit onder de voorwaarden van het beroepsgeheim. Na twee uur, kan de groep eventueel nog even napraten onder mekaar.

Wij zien hier ook een opdracht voor de RKG (regionale kwaliteitsgroepen) om groepjes te vormen, maar groepspraktijken, individuele psychotherapeuten of intervisiegroepen kunnen tevens een groepje vormen.

Graag mailen naar philippe@psycon.be en ik breng u in contact met Prof. Lara Vesentini.

Een samenkomst met Prof. Lara Vesentini wordt door het Platform Psychotherapie geaccrediteerd voor 3 punten CPD en 3 uren intervisie.

Afbeeldingsresultaat voor lara vesentini Afbeeldingsresultaat voor johan bilsen

Prof. Lara Vesentini                       Prof. Dr. Johan Bilsen

In een volgende fase wil de AIHP graag samenwerken met Prof. Dr. Johan Bilsen van de Mental Health and Wellbeing Research Group (MENT).

De groep MENT wil een platform bieden aan psychotherapeuten met relevante psychotherapeutische onderzoeksvragen, door hen te ondersteunen in het correct uitschrijven van de onderzoeksvraag en de wetenschappelijk, statistische verwerking ervan.

Ook 4-de jaars die, in het kader van hun scriptie, denken aan het uitwerken van een onderzoeksvraag, zouden bij MENT terechtkunnen.

 

Philippe Vrancken