Studiedag “Groetjes uit de Psychiatrie” 20/05/2016 – PC Bethanië

De AIHP was voor u aanwezig op de studiedag: Groetjes uit de Psychiatrie, een organisatie van PC Bethanië te Zoersel, in aanwezigheid van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) en Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De gehele dag, inclusief de workshops in de namiddag stonden in het teken van stigmatisering van psychiatrische patiënten.

stigWA, website met als peter en meter, resp. Guy Swinnen (Scabs) en Evi Hansen (presentatrice), nemen het op voor ‘Mensen met Kwetsbaarheden

Stigmatisering kan ertoe leiden dat ‘kwetsbare, psychose gevoelige’ mensen in een transitie komen naar een effectieve psychose en/of schizofrenie.

YouTube filmpjes m.b.t. over-diagnostisering, werden getoond vanuit de site: https://www.cchrint.org/

Zowel patiënten als mensen die in de naaste familie (ouders, kinderen) of vriendengroep, te maken hebben met ‘kwetsbare personen’, hebben vaak te kampen met:

* het overmand te worden door schuld en schaamte

* het gevoel te hebben de eigenwaarde te verliezen

* een grote emotionele belasting

* een verzwijgingsangst

* het potentieel, zelf psychische klachten te ontwikkelen

* het vermijden van sociale contacten

Soms leidt dit bij patiënten tot non-compliance van de therapie en men spreekt dan ook van iatrogene schade met als oorzaak stigmatisering van sommige groepen ten gevolge van de medicalisering van maatschappelijke problemen. Stigmatisering is vaak het gevolg van typische eigenschappen bij ‘kwetsbare’ personen. Kenmerken die bij ‘psychisch gezonde’ mensen, de indruk geven van onherkenbaarheid waardoor ze een bedreiging vormen en afwijzing tot uitsluiting volgen. De 5 belangrijkste kenmerken zijn:

 

  1. weinig consitent en coherent gedrag
  2. forse stemmingswisselingen
  3. weinig tot afwezige economische activiteit
  4. een afwijkende, zichtbare psychomotoriek (stijfheid, hoofd naar beneden)
  5. een onaantrekkelijk (soms bizar) uiterlijk (sjaals in de zomer, T-shirts in de winter)

Dit YouTube filmpje ‘Childhood is Not a Mental Disorder‘  was voor elke aanwezige herkenbaar: kijk hier

Philippe Vrancken