“Superiority” of Evidence-Based Therapy is a Myth

“Superiority” of Evidence-Based Therapy is a Myth – Jonathan Shedler Phd.

Jonathan Shedler vraagt zich af waar de ‘Evidence‘ te vinden is bij ‘Evidence-Based‘ therapie. In zijn (gedurfd) artikel in The Journal Of Psychological Therapies In Primary Care (mei 2015), belicht hij hoe ‘evidence-based’ onderzoek in zijn werk gaat en wat ‘evidence-based’ eigenlijk betekent. Tot slot geeft hij nog wat tips om ‘evidence-based’ modaliteiten op een meer objectieve wijze te gaan bekijken.

Gezien het huidige klimaat, waar de overheid er aan denkt enkel ‘evidence-based’ modaliteiten te gaan erkennen,… een sterke aanrader.

Lees het artikel hier.