Supervisie voor Praktiserende Psychotherapeuten: 50% gesubsidieerd door de overheid

Supervisie voor Praktiserende Psychotherapeuten: 50% gesubsidieerd door de overheid

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Om goed te zijn in hun werk is het van belang dat psychotherapeuten weten wat ze doen en waarom. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze hiermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

In supervisie gaat het over uw professioneel bezig-zijn, uw professionele ik. Persoonlijke thema’s kunnen hierbij aan bod komen, maar alleen in de mate dat ze gerelateerd zijn aan de ingebrachte casus. Supervisie is iets anders dan leertherapie. In supervisie gaat het om tegelijkertijd: de werker, het werk en de context waarbinnen de werker werkt.

Supervisie helpt je meer bewuster te worden van je eigen stijl en je eigen achtergrond. Vanuit welk ideaal werk je, hoe is je aanpak, hoe ga je om met bepaalde reacties van cliënten, hoe ga je om met succes, met falen. Supervisie is een manier om de mogelijkheden optimaal aan te spreken zodat de werkdoelen maximaal kunnen gerealiseerd worden. In supervisie kijk je vooral naar de manier waarop je in je werk aanwezig bent. Je kijkt naar je eigen functioneren en staat kritisch tegenover de interventies die je al dan niet deed.

Ook praktiserende therapeuten kunnen beroep doen op onze ervaren – en erkende AIHP Supervisoren

Voor uw supervisie kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille waardoor u 50% overheidssubsidie geniet.