TE GEK!?

VISIE december 2016

De CM publiceerde in haar VISIE van december 2016, volgende onthutsende cijfers:

  • 38% van de jongeren voelt zich zo slecht dat het hun functioneren belemmert
  • 60% van de jongeren heeft het gevoel niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen
  • 80% van de jongeren wil anderen zo weinig mogelijk met zijn problemen belasten
  • 40% van de jongeren met psychische problemen is in behandeling
  • 25% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs vindt depressie een teken van persoonlijke zwakte
  • 16% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs heeft zichzelf al 1 of meerdere keren opzettelijk lichamelijk beschadigd (overmatig pillen nemen, krassen,…)

Bron: Vlaamse Jeugdraad – bevraging psychisch welzijn 2016 – www.geestelijkgezondvlaanderen.be