Terugbetaling Psychologische Begeleiding in Eerste Lijn

Recent maakte de regering, bij de nieuwe begroting, 22,5 miljoen vrij voor psychologische begeleiding in de eerste lijn. Over psychotherapie of psychotherapeuten werd niet gesproken. Voor zij die nog met vakantie waren kunnen het artikel uit Het Nieuwsblad hier lezen: artikel

De ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) reageerde middels een aangetekend schrijven naar het kabinet De Block, voorlopig echter zonder antwoord. Wij gaan er van uit dat de minister andere ‘eitjes te pellen’ had…

De ABP-BVP verwacht begin september toch wel een gepast antwoord op haar vraag tot uitnodiging op het kabinet. De ABP-BVP stelde het kabinet, in dit schrijven, ook voor, om dan tevens haar Platform Psychotherapie verder voor te stellen.

Ph. Vrancken