Verduidelijking Psychotherapie Wetgeving

We kregen van een aantal studenten, mails m.b.t. de, recent in het Belgisch Staatsblad, gepubliceerde wetgeving aangaande psychotherapie. Tevens had men vragen rond de erkenning m.b.t. terugbetaling van de ziekenfondsen. OM een en ander te verduidelijken, citeren wij een paragraaf van de mail en geven wij u tevens het antwoord van de AIP mee.

“… Naar aanleiding van het symposium met mevr. Nathalie Muylle, stelden we ons vanuit ons intervisiegroepje een aantal vragen. We maken ons wat zorgen omtrent de erkenning van AIP binnen het nieuwe decreet voor de bescherming van het beroep van psychologen en zouden hier graag duidelijkheid rond krijgen. Concreet zijn we drie masters klinische psychologie en zouden we dus graag weten of patiënten al dan niet terugbetaald worden als we onze vierjarige therapie-opleiding bij AIP hebben afgerond. Ik heb begrepen dat er momenteel een erkenning is voor vier grote therapeutische stromingen, maar de integratieve therapie valt hier niet onder. Ik weet dat jullie veel lobbyen voor een positie in de federale raad en er veel voor doen om dit in orde te brengen, maar wil dit dan zeggen dat er over de erkenning nu eigenlijk nog geen garantie kan worden geboden?…”

Antwoord van de AIP-directie:

  • Er is geen sprake van een erkenning van de 4 ‘grote’ therapeutische stromingen….
  • De wetgeving stelt NIET dat de psychotherapeut dient opgeleid te worden binnen één van de 4 hoofdmodaliteiten. De wet stelt dat de therapeutische handelingen die de psychotherapeut stelt onder de 4 hoofdmodaliteiten dienen te vallen (cfr. PPT van Nathalie Muylle zie hieronder), wat je opleidingsmodaliteit ook is! Dat is een groot verschil!

dia N Muylle

  • De wetgeving stelt dat binnen een 4-jarige opleiding psychotherapie, een inleiding in de psychotherapeutische oriëntaties dient te worden gedoceerd (zoals de Integratieve Psychotherapie al jaren doet), een monotheoretische opleiding is dus niet conform de wetgeving en conform de erkenning!
  • Terugbetaling van psychotherapie is voorlopig nog geen Federale materie (dus geen RIZIV terugbetaling) maar valt binnen, ofwel de basis- ofwel de aanvullende verzekering van de meeste ziekenfondsen. Binnen intermutualistisch overleg wordt getracht hierin een consensus na te streven maar heden volgt elke zuil hierin nog zijn eigen beleid. De 4-jarige opleiding integratieve psychotherapie (mits een geschikt diploma inzake vooropleiding, of ons upgrade traject) geeft toegang tot de terugbetalingsmodaliteiten bij de meeste ziekenfondsen die hierin voorzien.
  • De Federale Raad (op te richten na de benoeming van een nieuwe Federale Minister van Volksgezondheid) zal de modaliteiten uitwerken om de persoonlijke dossiers van iedereen, die de betiteling psychotherapeut wenst te dragen, te auditeren. M.a.w. ook de ‘psychotherapeuten’ die al 20 jaar werken, zullen waarschijnlijk een dossier moeten indienen. Uw beroepsvereniging BNVIP staat u hierin bij (als u lid bent…). Gezien onze (Europees erkende) opleidingscriteria, de criteria, beschreven in de wetgeving, overtreffen, zie ik geen enkel belet voor onze studenten/afgestudeerden of reeds tewerkgestelde psychotherapeuten om te betiteling te mogen dragen.

Mvg,

Philippe Vrancken, directeur AIP vzw